top of page

Foam Polyethylene
โฟม พีอี

พีอี โฟม
ผลิตตามสั่งทุกชนิด
โฟมตาข่ายใส่ผลไม้
โฟมเส้น
โฟมท่อ
โฟมแผ่น
โฟมซอง
โฟมม้วน
โฟมผลิตตามสั่ง

pe%20foam%20pe%20%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B
Foam Polyethylene โฟม พีอี: Products

ภาพตัวอย่างสินค้า

83942129_181236299916472_589129729864577

83942129_181236299916472_589129729864577

83454906_181236136583155_825671588941660

83454906_181236136583155_825671588941660

83763338_181236263249809_232028682102138

83763338_181236263249809_232028682102138

165764769_440816353891097_60715567143188

165764769_440816353891097_60715567143188

foam pe โฟม พีอี bns_2015042195706_th.JP

foam pe โฟม พีอี bns_2015042195706_th.JP

Foam Polyethylene โฟม พีอี: Gallery
bottom of page